πεντεκαιδεκήρης

-ῆρες, Α
(για πλοίο) αυτός που έχει δεκαπέντε εδώλια κωπηλατών ή δεκαπέντε σειρές κουπιών.
[ΕΤΥΜΟΛ. < πεντεκαίδεκα «δεκαπέντε» + -ήρης (II)*].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • -ηρης — (I) < ΙE *ar «ταιριάζω, συνδέω», (απ όπου το αραρίσκω* «συνδέω, ταιριάζω εφοδιάζω»), με έκταση (λόγω τής συνθέσεως). Την ίδια σημασία («εφοδιασμένος με, έχων...») έχει και το ήρης (πρβλ. ξιφ ήρης, χαλκ ήρης, κ.ά.), ενώ λειτουργεί ως απλό… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.